Support Nederlandse WP-interface

Veel gestelde vragen

V. Als ik de interface voor WP X4 installeer onder Vista of Windows 7 wil WordPerfect niet meer starten

A. Tijdens de eerste keer dat WordPerfect wordt gestart hoort automatisch een bestand te worden gegenereerd, genaamd "wpwin14_enu_nld.tix". Op sommige Vista- of Windows 7-systemen gebeurt dit niet, vermoedelijk door het ontbreken van de juiste rechten van de gebruiker.

Download hier het bewuste bestand (in Internet Explorer: klik met de rechtermuisknop de link en kies "Doel opslaan als"). Kopiëer het bestand naar de map waarin de interface staat geïnstalleerd, in de meeste gevallen is dit

"C:\Program Files\Corel\WordPerfect Office X4\Programs\WordPerfect Nederlands".

V. Het scherm van WordPerfect reageert gek, bijv:
  • Ik heb grijze ruimtes rechts en onderin het venster
  • Als ik een nieuw bestand uit een project maak, verdwijnt mijn knoppenbalk
  • Als ik met de rechtermuisknop klik, verschuift het hele scherm
  • Als ik een bestand opvraag wordt het dialoogvenster breder bij iedere klik

A. Dit is een bekend probleem. Indien een woord in zowel een rolmenu als een dialoogvenster voorkomt worden opdrachten m.b.t. tot de plaats van de vertaling ook doorgegeven in het rolmenu. Hierdoor schuift de hele interface op. In versie 1.2 is dit opgelost. Kijk onderaan de pagina bij de downloads om de laatste versie te downloaden.

V. Als ik keuzerondjes (radio buttons) aanklik, blijven ze geselecteerd, ook al kies ik een nieuwe.
A. In versie 1.2 is dit opgelost. Kijk onderaan de pagina bij de downloads om de laatste versie te downloaden.
V. Waar staat de Nederlandse interface op mijn harde schijf geïnstalleerd?
A. Het bevindt zich in een submap van WordPerfect Office. Zo staat deze bij een standaardinstallatie van WP Office in:
"C:\Program Files\WordPerfect Office 12\Programs\WordPerfect Nederlands".
V. In de titelbalk staat dat mijn document ongewijzigd is terwijl ik toch wijzigingen heb aangebracht!
A. Dit is verholpen in versie 1.00. De vertaling is hierin weer teruggezet naar "Unmodified" omdat de vertaling niet kan werken.
V. Ik kom nog teksten tegen die niet zijn vertaald. Klopt dat?
A. Dat kan kloppen, hoewel de meeste in versies 1.0, 1.1 en 1.2 zijn gevonden. De makers van de vertaling stellen een e-mail met uw bevindingen zeer op prijs.
V. Werkt de Nederlandse interface ook onder andere WordPerfect-versies?
A. Nee, de interface die u heeft gekocht bij een bepaalde WordPerfect-versie werkt alleen samen met die versie, dus WP 12, X3 of X4.
V. Ik wil mijn interface autoriseren, maar mijn PC heeft geen internetverbinding.

A. Op deze pagina kunt u de gegevens invullen en kunt u de autorisatiecode naar een ander e-mail adres laten zenden: http://www.eurocitysoftware.com/mainpage/authorize_s.htm.

Beschikt u niet over een e-mailadres, neemt u dan contact op met Interdata B.V., via
e-mail of telefoon: 023 - 548 20 10.

V. Als ik de interface heb geïnstalleerd kan ik mijn product niet autoriseren.
A. De autorisatie kijkt naar uw systeem en maakt op basis daarvan een z.g.n. 'request code'- deze is uniek voor uw PC. Deze code wordt gekoppeld aan uw serienummer. Wij hebben vernomen dat deze code soms uit zichzelf wijzigt. Neem a.u.b. contact op met Interdata via e-mail of telefoon: 023 - 548 20 10. Geef uw serienummer door.
V. Bij het bewerken van een macro sluit WordPerfect onmiddellijk na het drukken op de knop "Opdrachten".
A. Tot een oplossing voorhanden is raden wij u aan macro's te bewerken in WordPerfect zonder de NL interface.
V. Bij het importeren van een TXT- of CSV-bestand in het Adresboek weigert WordPerfect verder alle dienst.
A. Tot een oplossing voorhanden is raden wij u aan deze import uit te voeren in WordPerfect zonder de NL interface.
V. Ik moet de interface op veel machines in een netwerk installeren. Moet ik nu alle machines langslopen om het serienummer in te voeren?
A. Nee, neem contact op met Interdata B.V. voor een netwerk-installatie, via e-mail of telefoon: 023 - 548 20 10

Bestanden om te downloaden

De versie van de NL interface voor WordPerfect 12 (niet voor WP X3) - Download

De afbeeldingen op deze site zijn bewerkt met Corel PhotoPaint, onderdeel van de CorelDraw Graphics Suite
De site zelf is gemaakt in Macromedia Dreamweaver.